Om Stockmanndagene

Stockmanndagene har navn etter Ibsens Dr. Stockmann, som oppdaget at vannet i byens populære bad var forurenset. Men da han ville få badet stengt, gjorde han seg upopulær både blant byens ledende menn og folket.

«Sagen er den, ser I, at den stærkeste mand i verden, det er han, som står mest alene», sier Dr. Stockmann. Men selv om han hadde rett, er Dr. Stockmanns sta og hovmodige personlighet også sterkt bidragende til at han får alle imot seg. Denne ambivalensen gjør ham like aktuell i dag som for 140 år siden. I det moderne og globale samfunnet er ikke tillit til kunnskap og forskning noe som kan tas for gitt. Samtidig er den frie og uavhengige forskningen under stadig press, nye offentligheter utfordrer den etablerte offentlige samtalen, og konkurransen om sannheten tar nye former. Fins det blindsoner vi ikke ser, og kan det tenkes at dagens Dr. Stockmann’er er noen helt andre enn vi tror?

Stockmanndagene er en hyllest til uredd kunnskap og et saklig, offentlig ordskifte. Men også til ydmykheten og vissheten om at selv den som har rett, kan få feil. Eller ligger sannheten midt imellom?

Kontakt oss

Kongens gate 2
7011 Trondheim
Tlf.: 94 78 61 06
E-post: post@litteraturhusetitrondheim.noTilgjengelighet

Rullestol

Alle scener og arrangementer er tilgjengelig for rullestolbrukere, og har handicaptoalett.

Hørselshemming

Alle scener og arrangementer er utstyrt med teleslynge.

Ledsager

Vi aksepterer ledsagerbevis og gir gratis ledsagerbillett. Det er dessverre ikke mulig å kjøpe ledsagerbillett på nett, men send en e-post til post@litteraturhusetitrondheim.no, så reserverer vi billetten for deg.