Klemenskirkeruinen – skandale eller sensasjon?

Sommeren 2021 viste NIKUs arkeologiske rapport at det kanskje allikevel ikke var Klemenskirkeruinen som ble funnet ved Peter Egges plass. Etter dette har debatten tatt fyr. Kan det fortsatt være Hellig Olavs første hvilested som er funnet? Ville staten ha bevilget et betydelig pengebeløp til utstillinga dersom tvilen hadde blitt formidlet tidligere?

Debatt med middelalderarkeolog Øystein Ekroll, kunsthistoriker Margrethe C. Stang, utgravningsleder Anna Petersén og arkeolog Sissel Skoglund fra Riksantikvaren.

Debatten ledes av Øyvind André Haram.