Kan vi snakke om stygt og pent i arkitekturen?

De fleste har en mening om arkitekturen som omgir oss er stygg eller fin. Men er det helt subjektivt, eller fins det et språk for stygt og pent som kan overføres til det politiske og i måten vi bygger på?

Digs   19:00   50kr-100kr

Les mer    Kjøp billett

Er transrettigheter egentlig en trussel mot majoritetsbefolkningen?

Få temaer er mer betente i offentligheten enn spørsmålet om transkjønn og transkjønnedes rettigheter. Hvorfor? Utgjør anerkjennelse av transkjønnede en trussel for majoritetsbefolkningen? Er en nyansert diskusjon om trans-problemstillinger mulig, uten at anerkjennelsen settes i spill? Og hvorfor er dette så viktig?

Digs   20:30   50kr-100kr

Les mer    Kjøp billett

Hvorfor er de unge så redde for ytringsfriheten?

Undersøkelser viser at de er blitt mer restriktive enn resten av befolkningen. Før var det motsatt. Hvorfor er det slik? Foredrag med journalist, kommentator og redaktør Anki Gerhardsen.

Digs   13:00   100kr

Les mer    Kjøp billett

De radikale klimaaktivistene

I 2022 stanset aktivistgruppa Stopp oljeletinga trafikken i flere norske byer for å sette klimaendringene på agendaen i norsk offentlighet. Hvor langt er radikale klimaaktivister villige til å gå? Og er dette en fornuftig måte å løfte klimaproblemet på? Stockmanndagene har invitert tre av de sentrale aktivistene til samtale.

Digs   18:00   50kr-100kr

Les mer    Kjøp billett

Clemens Saers, lærer på liv og død

I 2014 ble Clemens Saers nær drept i klasserommet av en elev skolens ledelse visste var farlig. I åtte år kjempet han en innbitt kamp mot systemet før Oslo bystyre endelig vedtok å utbetale erstatning. Budskapet er klart: Lærerens autoritet i klasserommet er svekket.

Digs   20:00   75kr-150kr

Les mer    Kjøp billett

Framtidas nasjonale universitet i en global tidsalder

Blir det mer eller mindre internasjonalisering i framtidas akademia? Mer eller mindre norsk? Mer eller mindre telling av forskning som teller? Og flere eller færre ansatte og studenter i akademia?

Digs   11:00   50kr-100kr

Les mer    Kjøp billett

Har læreren mistet all autoritet?

Læreren er i ferd med å miste all autoritet, hevder Clemens Saers, som nær ble drept av en voldelig elev, men allikevel ble stående alene i kampen for rettferdighet etterpå. Har elevrettigheter gått på bekostning av lærerens mulighet til å gjøre en god jobb? Og er det årsaken til at læreryrket mister status?

Digs   13:00   50kr-100kr

Les mer    Kjøp billett

Tilgjengelighet

Rullestol

Alle scener og arrangementer er tilgjengelig for rullestolbrukere, og har handicaptoalett.

Hørselshemming

Alle scener og arrangementer er utstyrt med teleslynge.

Ledsager

Vi aksepterer ledsagerbevis og gir gratis ledsagerbillett. Det er dessverre ikke mulig å kjøpe ledsagerbillett på nett, men send en e-post til post@litteraturhusetitrondheim.no, så reserverer vi billetten for deg.

Takk til våre partnere